село Овчарци

Описание

То е в самото подножие на едни от най-красивите места в Рила. Само на 20 минути от центъра на селото ще видите най-долния от седемте Овчарченски водопади на река Горица. От мястото за наблюдение можете да видите падащата от 39 м. и разбиваща се в големи вирове вода. Съвсем наблизо има две много добри механи. Село Овчарци е известно и с Овчарченските баби – фолклорна група „Горнополски глас“, основана през 1962 г. Изпълнява местни народни песни и участвува във фестивали в цяла България.

От селото започва и екопътека до Овчарченския водопад.
Екопътеката “Горица” води до водопад “Овчарци” и местността “Соколов изглед” в Кабулския дял на Рила.
Екопътеката се намира в една от най-чистите долини в България – Долината на седемте водопада. Тази част от планината предлага много добри условия за развитието на туризма в средно и нископланинския пояс. Обхваща забележителни природни кътове и обекти, представляващи интерес от научна, естетическа и информационна гледна точка като скални образования, геоложки формации, вековни дървета и природни забележителности. Маршрутът представя “на живо” водни течения от каскаден тип (няколко вида водопади), по-малки прагове, съчетани на места със спокойни води.
Изходен пункт на екопътеката е село Овчарци, което се намира в близост до град Дупница.
Маршрутът е кръгов, стартира от село Овчарци и завършва отново там.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *