Резерват Скакавица и водопад Скакавица

Описание

Резерват “Скакавица” е един от най-малките на територията на България и обявен за такъв през 1968. Разположен е в северната част на Национален парк Рила. Площта му е близо 70 хектара и е на 1850 и 2050 м надморска височина. На територията на резервата се намира най-високият водопад в планина Рила – Скакавица.

Той е типично горски резерват, в който се опазват вековни гори от бяла мура. От защитените растителни видове тук се срещат планински божур, български омайник, златиста кандилка, златовръх, а от редките видове – планинска дилянка, северно еньовче, преходна мурава.

От бозайниците най-разпространени са сърна, дива свиня, лисица, вълк и други. Срещат се и глухар, черен кълвач, сокерица, усойница, планинска водна жаба.

Водопадът е на 10-15 минути от едноименната хижа „Скакавица”- в северозападния дял на Рила планина в живописната долина на р. Скакавица на около 750 метра надморска височина. Това е най-високият водопад в Рила (70 метра). Изключително красива е околната местност. Близо до водапада има карстови извори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *