Църквата Свети Никола – Сапарева баня

Описание

Църквата е построена през 12 – 13 век. Според местни източници от края на 19 в. в археологическия музей в гр.София бил изпратен един престолен камък от светия олтар на църквата, на който проф.Р.Христов разчел надпис с годината – 1160 г.

Смята се, че “Свети Никола” е била обикновен параклис или гробница до някой голям храм, посветена на второстепенните му светци. Според предания църквата е гробница на местен феодал на име Никола. По-голямата църква е била съборена в началото на османското владичество. Църквата “Свети Никола” е пощадена, но постепенно започва да се руши, защото турците не разрешавали да се поправя. Според местни предания, след Кримската война, група от настанените над квартал Гюргево черкези, започнали да разрушават църквата. Черкезинът, който започнал да я събаря откъм купола паднал заедно с него в църквата и загинал. Уплашени, останалите се отказали от по-нататъшното разрушаване. По време на Освождението покривът бил изцяло разрушен. През 1937 г. църквата е изцяло реставрирана.

Само отделни фрагменти от някога изцяло изписаната църква са останали до наши дни.

Характерният и градеж – тип “потънала тухла”, както и дванадесет стенният купол и аркирани ниши определят живописния и вид. Църквата е обявена за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата от национално значение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *