Черквата Св.Богородица – село Овчарци

Описание

Черквата “Св. Богородица” в с. Овчарци е построена с труда на местни хора. Каменните плочи, с които е постлан подът на черквата са донесени на гръб от овчарченци чак от местността Юрушките гробища.
Намира в района на римско или по късно градище, в което са разкрити зидовете на тракийски некропол, християнски погребения и тракийски накити. Точна датировка кога е построена няма. Съдейки по височината на ниската врата, може да се отнесе към турско време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *